<aside> <img src="/icons/user-circle-filled_gray.svg" alt="/icons/user-circle-filled_gray.svg" width="40px" /> プロフィール

</aside>

<aside> <img src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/333e20b4-38af-4318-aa16-99994860c328/baseline_groups_2_black_48dp.png" alt="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/333e20b4-38af-4318-aa16-99994860c328/baseline_groups_2_black_48dp.png" width="40px" /> セミナー

</aside>

保育士・幼稚園教諭向け講座

障害児者支援員向け講座

親&父親向け講座

<aside> <img src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/fe4f2e24-aec5-432f-afc7-b04f3b671798/会話アイコン2.png" alt="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/fe4f2e24-aec5-432f-afc7-b04f3b671798/会話アイコン2.png" width="40px" /> コーチング 体験セッション

</aside>

<aside> <img src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/34613e86-7232-4a86-af44-c8b4d7ba9876/baseline_event_black_48dp.png" alt="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/34613e86-7232-4a86-af44-c8b4d7ba9876/baseline_event_black_48dp.png" width="40px" /> イベント

</aside>

親子で音楽あそび at Sunshine

親子で音楽あそび at 村岡テラス

<aside> <img src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/da578fd7-2e8a-4b99-b5e3-2b987925c378/sns.svg" alt="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/da578fd7-2e8a-4b99-b5e3-2b987925c378/sns.svg" width="40px" /> SNS

</aside>

<aside> <img src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/38203bce-6140-4f93-a1ad-1d2e98af5114/twitter_square.png" alt="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/38203bce-6140-4f93-a1ad-1d2e98af5114/twitter_square.png" width="40px" /> Twitter

</aside>

<aside> <img src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/c99bcd15-b20f-4f0c-bf63-0dd0f0d6899b/facebook_square.png" alt="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/c99bcd15-b20f-4f0c-bf63-0dd0f0d6899b/facebook_square.png" width="40px" /> Facebook

</aside>

<aside> <img src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/03494340-53b5-4dfa-9a8e-602bf95393f0/Instagram.png" alt="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/03494340-53b5-4dfa-9a8e-602bf95393f0/Instagram.png" width="40px" /> Instagram

</aside>

<aside> <img src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/f4d36298-28e5-4373-b571-133fc27e3ee9/articles.svg" alt="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/f4d36298-28e5-4373-b571-133fc27e3ee9/articles.svg" width="40px" /> 記事

</aside>

<aside> <img src="/icons/username_gray.svg" alt="/icons/username_gray.svg" width="40px" /> お問い合わせ

</aside>

<aside> <img src="/icons/link_gray.svg" alt="/icons/link_gray.svg" width="40px" /> リンク

</aside>


「あなたはどんな未来を残したいですか?」

私たちの社会は、過去から脈々と受け継ぎ築き上げてきたという過去からの見方がある一方、未来の大人たち、つまり、現在の子どもたちに間借りしている、という未来視点の捉え方もできます。 世界は誰のものでもなく、強いて言うならば、未来のためにあるのかも知れません。

Powered by Fruition